Spaarnwouderstraat 117,2011 AC Haarlem, Nederland

Privacybeleid

Welkom op onze site. We begrijpen dat privacy op het web belangrijk is voor gebruikers van onze site, met name wanneer u online zakendoet. In deze verklaring wordt ons privacybeleid uiteengezet, dat betrekking heeft op gebruikers van de site (“bezoekers”) die geen zakelijke handelingen verrichten en bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de site en die gebruikmaken van de verschillende diensten die HOYOS.UK/NL aanbiedt (tezamen “diensten”) (“geautoriseerde klanten”).

“persoonsgegevens verwijzen”

Persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie waarmee personen, tot wie deze gegevens behoren, worden of kunnen worden geïdentificeerd, benaderd of gevonden, inclusief (maar niet beperkt tot) uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, burgerservicenummer en creditcardgegevens. Informatie die anoniem wordt verzameld (d.w.z. zonder identificatie van de individuele gebruiker) en demografische gegevens die niet zijn verbonden aan een geïdentificeerde persoon, worden niet beschouwd als persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen mogelijk basisinformatie over het gebruikersprofiel van al onze bezoekers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie over onze geautoriseerde klanten: de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de geautoriseerde klant, de aard en omvang van het bedrijf en de aard en omvang van de advertentie-inventaris die de geautoriseerde klant wil aanschaffen of verkopen.

Welke organisaties verzamelen de gegevens?

Naast de directe gegevensverzameling door onszelf, kunnen onze externe serviceaanbieders (zoals creditcardbedrijven, vereffeningskantoren en banken), die verschillende diensten aanbieden (o.a. kredietverstrekking, verzekeringen of escrowdiensten), deze informatie over onze bezoekers en geautoriseerde klanten verzamelen. Wij hebben geen invloed op de manier waarop externe partijen deze gegevens gebruiken, maar we vragen hun inzicht te verschaffen in de manier waarop zij de aan hen verstrekte persoonsgegevens van bezoekers en geautoriseerde klanten gebruiken. Sommige derden zijn mogelijk bemiddelaars die slechts als verbinding in de distributieketen fungeren. De informatie die zij ontvangen, wordt niet door hen opgeslagen, bewaard of gebruikt.

Hoe gebruikt de site persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens om de inhoud van de site af te stemmen op uw behoeften, gepaste diensten aan te bieden en gevolg te geven aan aankoop- en verkoopaanvragen op de site. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten per e-mail informeren over onderzoek of mogelijkheden voor aankoop en verkoop op de site, of informatie verstrekken over de inhoud van de site. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten om specifieke vragen te beantwoorden of aangevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?

Persoonsgegevens van geautoriseerde klanten mogen met andere geautoriseerde klanten worden gedeeld als zij potentiële transacties willen beoordelen met ondersteuning van andere geautoriseerde klanten. We kunnen samengestelde informatie over onze bezoekers, waaronder demografische gegevens met betrekking tot onze bezoekers en geautoriseerde klanten, delen met gelieerde bedrijven en externe leveranciers. U kunt er ook voor kiezen geen informatie van ons te ontvangen. Als u zich afmeldt, nemen wij en namens ons handelende bedrijven geen contact met u op.

Hoe worden persoonsgegevens opgeslagen?

Door HOYOS.UK/NL verzamelde persoonsgegevens worden veilig opgeslagen. Ze zijn niet toegankelijk voor derden of werknemers van HOYOS.UK/NL (gebruik zoals hierboven beschreven uitgezonderd).

Welke mogelijkheden hebben bezoekers wat betreft de verzameling, het gebruik en de verspreiding van deze gegevens?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen zich afmelden voor ongevraagde informatieverstrekking of contactverzoeken van ons en/of onze leveranciers en gelieerde bedrijven. Hiertoe reageert u op een e-mail zoals beschreven staat in de betreffende e-mail, of neemt u contact met ons op via info@hoyos.nl.

Worden er cookies gebruikt op de site?

Ja. Deze worden gebruikt voor verschillende doeleinden. We gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze bezoekers en de diensten waarvan zij gebruikmaken. We gebruiken ook cookies voor beveiligingsdoeleinden, ter bescherming van onze geautoriseerde klanten. Als een geautoriseerde klant bijvoorbeeld is ingelogd en de site vervolgens meer dan 10 minuten niet gebruikt, wordt de geautoriseerde klant automatisch uitgelogd.

Hoe gebruikt HOYOS.UK/NL inloggegevens?

HOYOS.UK/NL maakt gebruik van inloggegevens, waaronder (maar niet beperkt tot) IP-adressen, informatie over internetproviders en gegevens met betrekking tot het browsertype, om trends te analyseren, de site te beheren, de handelingen en het gebruik van gebruikers bij te houden en algemene demografische gegevens te verzamelen.

Welke partners en serviceaanbieders hebben toegang tot de persoonsgegevens van bezoekers en/of geautoriseerde klanten op de site?

HOYOS.UK/NL werkt samen met een aantal leveranciers en zal in de toekomst nieuwe samenwerkingen aangaan. Deze leveranciers hebben mogelijk toegang tot bepaalde persoonsgegevens, voor zover nodig voor de evaluatie van geautoriseerde klanten om gepaste diensten te leveren. Ons privacybeleid strekt zich niet uit tot de verzameling of het gebruik van deze gegevens door derden. persoonsgegevens worden bekendgemaakt als de wet dit vereist. We verstrekken persoonsgegevens indien vereist in verband met een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of als deze informatie wordt aangevraagd door een wetshandhavingsinstantie. We delen persoonsgegevens ook als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze bezoekers en geautoriseerde klanten te beschermen.

Hoe zorgt de site ervoor dat persoonsgegevens beschermd blijven?

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van ons veiligheidsbeleid en de bijbehorende richtlijnen. Slechts een aantal gekwalificeerde medewerkers heeft toegang tot de persoonsgegevens van onze bezoekers en geautoriseerde klanten. Deze medewerkers gebruiken een wachtwoord voor toegang tot de informatie. We controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers en burgerservicenummers, worden beschermd door versleutelingsprotocollen. Deze worden gebruikt ter bescherming van informatie die via internet wordt verstuurd. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen treffen om de site veilig te houden, is het risico op fouten, manipulatie en inbraakpogingen met betrekking tot elektronische berichten en databases altijd aanwezig. We kunnen niet garanderen dat dergelijke ongewenste activiteit niet plaatsvindt. bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen ons in voorkomend geval niet aansprakelijk stellen.

Hoe kunnen bezoekers onjuistheden in persoonsgegevens corrigeren?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen contact met ons opnemen om wijzigingen in hun persoonsgegevens door te geven of een e-mail sturen naar INFO@HOYOS.NL om onjuistheden te rapporteren.

Kunnen bezoekers door de site verzamelde persoonsgegevens verwijderen of deactiveren?

Bezoekers en geautoriseerde klanten hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens uit de database van de site te laten verwijderen of deze te laten deactiveren. Neem hiervoor contact met ons op via INFO@HOYOS.NL. Als gevolg van back-ups en verwijderingsrapportage is het echter mogelijk dat er na verwijdering van gegevens van bezoekers enige informatie achterblijft. Na ontvangst van een aanvraag voor de deactivering van persoonsgegevens, wordt deze informatie functioneel verwijderd. Vanaf dat moment worden de persoonsgegevens op geen enkele wijze meer gebruikt, overgedragen of verkocht.

Wat gebeurt er als het privacybeleid wordt gewijzigd?

We stellen bezoekers en geautoriseerde klanten op de hoogte van wijzigingen in ons privacybeleid door deze op de site te publiceren. Als we ons privacybeleid echter zodanig aanpassen dat er mogelijk persoonsgegevens openbaar worden gemaakt waarvan een Bezoeker of geautoriseerde klant eerder heeft aangegeven dat deze niet openbaar mogen worden gemaakt, nemen we contact op met deze Bezoeker of geautoriseerde klant en bieden we de mogelijkheid deze openbaarmaking te voorkomen.

Links:

HTTP://HOYOS.UK/NL bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat u naar een andere website gaat wanneer u op een van deze links klikt. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien deze kunnen afwijken van ons privacybeleid.

iso
X