Spaarnwouderstraat 117,2011 AC Haarlem, Nederland

Disclaimer

De informatie op HTTP://HOYOS.UK/ is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door HTTP://HOYOS.UK/. Hoewel we ernaar streven deze informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen en garanties, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid, voor enig doel, van HTTP://HOYOS.UK/ of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op HTTP://HOYOS.UK/. Als u op dergelijke informatie vertrouwt, doet u dat volledig op eigen risico.

Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade, inclusief (maar niet beperkt tot) indirecte schade, gevolgschade of verlies, of wat voor schade of verlies dan ook voortkomend uit verlies van gegevens of winstderving ten gevolge van, of in verband met, het gebruik van HTTP://HOYOS.UK/.

Via HTTP://HOYOS.UK/ kunt u doorlinken naar andere websites die niet worden beheerd door HTTP://HOYOS.UK/. Wij hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Verwijzing naar een andere website betekent niet per definitie dat wij deze aanbevelen of dat wij het eens zijn met de daarop geuite meningen.

We doen ons uiterste best om HTTP://HOYOS.UK/ beschikbaar en goed werkend te houden. HTTP://HOYOS.UK/ aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor, tijdelijke niet-beschikbaarheid van HTTP://HOYOS.UK/ om technische redenen die buiten onze macht liggen.

iso
X